Tack för att du beställt min haikudiktbok med målningar!

Haikudikter är fascinerande. Så korta men ändå så innehållsrika. Och, så mycket som överlämnas till läsaren att tolka. I de tre raderna med allt som allt 17 stavelser, ryms en berättelse.

Det var under pandemin jag skrev dikterna – och gjorde målningarna. I lugnet som uppstod när vi levde isolerade, fick känslor och tankar mer tid. Det stora i det lilla framträdde tydligare. I stillheten kom inspirationen att både skriva och måla iakttagelser, upplevelser och reflektioner.

I en del av målningarna kan man också hitta dikten i kollageform. Alla målningarna finns i originalform. Ja, några är sålda men om du skulle vara intresserad av någon av målningarna, hör av dig.

Hör dikterna och målningarna ihop? Bedöm själv. En del kanske gör det. Andra kanske kompletterar varandra. Mellan några finns ett avstånd som skapar spänning.

Nu önskar jag dig sköna stunder med boken.

”Se hur jag sitter
som en uppdragen eka.
Här är jag lycklig.”

Denna dikt, av Tomas Tranströmer, är en av mina favoritdikter.