Recensioner av min konst

Från min utställning på Danderyds Konstrunda september 2023

Carina Linné – en spennende kunstner

Jeg har i mange år gått kunstvandringer i Sverige, blant annet i Bohuslän og Stockholm. Sist helg besøkte jeg Danderyds konstronda. Der stiftet jeg bekjentskap med et kunstnerskap som var nytt for meg: det til Carina Linné. Det skiller seg ut fra mange andre jeg har møtt de siste årene, og jeg vil gjerne dele mine inntrykk for å motivere flere til å få glede av hennes kunst.

Jeg opplever Carina Linnè som en litterær kunstner. I dobbel forstand. Rent teknisk fordi hun i sine collager har innslag av ord og litterære sitater. Både strofer fra og titler på litterære verk mange kjenner, men også linjer fra egne haiku-dikt. Det er spennende å se denne cross-over mellom to kunstfelt i praksis. Det går inn i en alltid pågående teoretisk diskusjon om estetikk, men er først og fremst spennende når det kommer til uttrykk i den faktiske kunsten slik som hos Carina Linné.

Også i den underliggende tanken om måten hun formidler sin kunst på, er Carina litterær, i betydningen at det narrative i hennes verk er fremtredende. Enten hun maler figurativt eller non-figurativt oppstår opplevelsen av en historie hos oss som møter kunstverket. Enklest i det figurative som ofte er basert på, eller inspirert av fotografi, ifølge henne selv. Det fanger en situasjon som kan være statisk, men som også skaper en historie med handling hos den som ser verket. Ikke minst fordi hun legger inn tilsynelatende fremmedelementer i det motivet som er bildets basis. F.eks. fisken blant fuglene i verket «White day» på utstillingen skaper nysgjerrighet. Et verk som forøvrig er spennende også fordi det eksperimenterer med ujevn overflate i lerretet som blir et ekstra element for fortolkningen av bildets motiv og budskap.

At det i møte mellom et verk og den som ser det oppstår en egen fortelling, er på en måte et av kriteriene for god kunst og kunstens egenart og ikke originalt som sådan, men «lettlest» hos Carina Linné. Mest spennende er narrasjonen i hennes abstrakte verk. Hun føyer seg inn i rekken av mange dyktige kunstnere som maler slik i dag. Når hennes abstrakte kunst taler mer direkte til meg enn den figurative, er det fordi jeg får så mange ulike fortellinger gjennom den. Bevisst valg av farger, fargekombinasjonene, forholdet mellom form og farge. Det skaper poesi, stemninger og assosiasjoner til ting vi har opplevd. Fortellinger om liv. Som hun selv sier: ”Du väljer själv vad som just nu skall få ta plats i ditt liv”. Hennes kunst hjelper oss med det.

I hele september henger Carina Linné’s utstilling «Historier utan slut» i Forsamlingens Hus i Danderyd.
Jeg anbefaler den!

Vigdis Moe Skarstein
Litteraturviter, tidligere leder av Norsk kulturråd og utreder for den norske regjeringen om kunstens vilkår i Norge.