BERÄTTELSER

Även om jag önskar berätta något genom mina målningar – är det alltid betraktarens tolkning som utgör berättelsen.